Object

Title: Deficyty obowiązującej w prawie polskim regulacji w zakresie reklamy i innych technik marketingowych dotyczących produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów do początkowego żywienia niemowląt : zarys problematyki

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Deficyty obowiązującej w prawie polskim regulacji w zakresie reklamy i innych technik marketingowych dotyczących produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów do początkowego żywienia niemowląt : zarys problematyki

Alternative title:

The regulatory deficiencies of polish regulation concerning advertisement and other marketing techniques relating to products relevant to protection of breastfeeding, with special regard to the infant formulae : an outline of the issues

Creator:

Koronkiewicz-Wiórek, Anna

Subject and Keywords:

regulatory deficiencies   advertising of formula milk   labelling   presentation   infant formula   follow-on formula   toddler milk   processed cereal-based food and baby food   food for special medical purposes intended for infants and young children   feeding bottles and teats   protection of breastfeeding   cross promotion   International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes   WHO Code  
deficyty regulacji prawnej   reklama mleka modyfikowanego   oznakowanie   prezentacja   preparaty do początkowego żywienia niemowląt   preparaty do dalszego żywienia niemowląt   mleko typu Junior   produkty zbożowe przetworzone i żywność dla dzieci   żywność specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci   przedmioty służące do karmienia niemowląt   ochrona karmienia piersią   Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece   Kodeks WHO

Abstract:

The aim of this article is to draw attention to the regulatory deficiencies of Polish regulation concerning advertisement and other marketing techniques related to products relevant to protection of breastfeeding, with special regard to infant formulas, and the evaluation of its effectiveness for breastfeeding protection. This regulation is non-transparent, heterogeneous and to a great extent unclear. It is also ineffective and insufficient for the protection of breastfeeding. It is much less rigorous than the standard established by the International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes (i.e. WHO Code). The main conclusion is that irrespective of the need for improvement of the promotion of breastfeeding, including lactation education of medical staff and parents, legislative changes are necessary in the field of the marketing of food intended for infants and young children, feeding bottles and teats. The best solution would be the full implementation of the WHO Code (including subsequent WHA resolutions).  
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na deficyty obowiązującej w prawie polskim regulacji w zakresie reklamy i innych technik marketingowych dotyczących produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów do początkowego żywienia niemowląt, i jej ocena pod kątem wystarczalności dla ochrony karmienia piersią. Omawiana regulacja prawna jest nieprzejrzysta, niejednolita i w dużym stopniu niejasna, a także nieskuteczna i niewystarczająca w kwestii ochrony karmienia piersią. Jest ona dużo mniej rygorystyczna aniżeli standard ustanowiony w Międzynarodowym Kodeksie Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece (tzw. Kodeks WHO). Zdaniem autorki poza położeniem przez państwo większego nacisku na promowanie karmienia piersią w społeczeństwie, w tym zwłaszcza na edukację personelu medycznego i rodziców w zakresie laktacji, wskazane są zmiany legislacyjne w obszarze marketingu żywności przeznaczonej specjalnie dla niemowląt i małych dzieci oraz akcesoriów do żywienia niemowląt. Najlepszym rozwiązaniem byłoby pełne wdrożenie Kodeksu WHO (wraz z następującymi po nim rezolucjami WHA, stanowiącymi jego integralną część)

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Frąckowiak, Józef. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109205

DOI:

10.19195/0137-1134.112.6

Source:

PAd P 101660 II

Language:

eng   pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 79-101

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Anna Koronkiewicz-Wiórek

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Sep 20, 2021

In our library since:

Jun 23, 2020

Number of object content hits:

35

Number of object content views in PDF format

35

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95867

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information