Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Orzecznictwo i doktryna jako źródło prawa prywatnego

Creator:

Frąckowiak, Józef (1947- )

Subject and Keywords:

źródła prawa   orzecznictwo   doktryna   stosunek prawny   wykładnia przepisów i jej rola w kształtowaniu stosunku prawnego

Abstract:

W polskiej literaturze prawniczej od dawna wskazuje się, że orzecznictwo i doktryna mają wpływ na powstawanie norm prawa. W prawie prywatnym wpływ orzecznictwa i doktryny jest szczególnie widoczny. Pomimo jednoznacznego ustalenia w art. 87 Konstytucji RP, co jest źródłem prawa i braku w tym wykazie orzecznictwa i doktryny, odgrywają one istotną rolę w tworzeniu norm prawa stosowanego. W doktrynie prawa prywatnego przyjmuje się, że norma prawa stosowanego to nic innego, jak stosunek prawny rozumiany jako wzór dozwolonego i nakazanego zachowania dla jego stron. Stosunek taki, który powstaje ze zdarzenia prawnego, jest kształtowany przez elementy pochodzące z: norm ius cogens, umowę stron, normy ius dispositivi, normy pozaprawne, do których odsyła ustawa lub umowa stron, a ostatecznie przez decyzję sądu, w granicach określonych w art. 322 k.p.c. Prezentowane opracowanie poświęcone jest wykazaniu, jaka jest rola orzecznictwa i wspomagającej go doktryny w wykładni pojęć użytych w przepisach i jakie w tym względzie są relacje pomiędzy ustawodawcą a orzecznictwem

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Frąckowiak, Józef. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.112.4

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 47-65

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Józef Frąckowiak

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm