Object

Title: Przedsiębiorstwo w polskim systemie prawnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przedsiębiorstwo w polskim systemie prawnym

Alternative title:

Enterprise in the Polish legal system

Creator:

Firlit, Jarosław

Subject and Keywords:

enterprise   legal system   economic activity   enterprise components  
przedsiębiorstwo   system prawny   działalność gospodarcza   składniki przedsiębiorstw

Description:

Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

The presented study is a presentation of the problem of the concept of enterprise in the Polish legal system. The purpose of this paper is to present the complexity of the definition of an enterprise in the light of applicable legal provisions, judicial decisions and legal dogmatics. Due to the nature of the article, the main research method will be an objective analysis of the legal order regulating the enterprise’s issues aimed at systematizing the most important issues in the presented topic  

Prezentowane opracowanie stanowi przedstawienie problematyki pojęcia przedsiębiorstwa w polskim systemie prawnym. Jego celem jest zaprezentowanie złożoności definicji przedsiębiorstwa w świetle obowiązujących przepisów prawnych, orzecznictwa sądowego i dogmatyki prawnej. Z uwagi na charakter artykułu główną metodę badawczą stanowi obiektywna analiza porządku prawnego, regulującego kwestie przedsiębiorstwa mającego na celu usystematyzowanie najistotniejszych zagadnień w prezentowanym temacie

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Frąckowiak, Józef. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109202   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.112.3

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 31-45

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jarosław Firlit

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 23, 2020

Number of object content hits:

836

Number of object content views in PDF format

848

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95863

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Przedsiębiorstwo w polskim systemie prawnym Jan 12, 2023

This page uses 'cookies'. More information