Obiekt

Tytuł: Rejestry przedsiębiorców a ochrona danych osobowych

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Rejestry przedsiębiorców a ochrona danych osobowych

Tytuł odmienny:

Registers of entrepreneurs and protection of personal data

Twórca:

Ciesielski, Jarosław

Temat i słowa kluczowe:

protection of personal data   KRS   CEIDG   business registers   Central Register and Information on Business Activity   National Court Register  
ochrona danych osobowych   KRS   CEIDG   rejestry przedsiębiorców

Opis:

Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstrakt:

Currently, in Polish law there are different regulations regarding the protection of personal data of entrepreneurs depending on whether they are natural persons disclosed in the Central Register and Information on Business Activity or are other entities (capital companies, foundations, partnerships etc.), disclosed in the National Court Register. Explicit data provided by the Central Registry are generally subject to the Act of 29 August 1997 on the protection of personal data. The entities that process data contained therein must perform only certain duties. None of the provisions of the Act are applied to entrepreneurs disclosed in the National Court Register. These data are not protected by the Act if they do not apply to natural persons. The personal data of natural persons disclosed in this Register are covered by the protection of the Act, if they are used for purposes other than their identification as performing functions in commercial companies or as persons appearing in the register of insolvent debtors  

W zakresie ochrony danych osobowych przedsiębiorców prawodawstwo polskie obecnie przewiduje dwa różne rozwiązania. Pierwsze z nich obejmuje dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, drugie natomiast dotyczy danych przedsiębiorców będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawodawca przyznaje zdolność prawną. Status obu kategorii danych jest zbliżony. Na podstawie reguły art. 39b u.s.d.g. od 19 maja 2016 r. do jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG nie stosuje się przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, poza art. 14–19a i art. 21–22a oraz rozdziałem 5 tej ustawy. W związku z tym na organie prowadzącym Centralną Ewidencję, jak i podmiotach przetwarzających dane w niej zawarte ciążą jedynie niektóre obowiązki, takie jak m.in. obowiązek zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; nie jest jednak konieczne spełnienie obowiązków informacyjnych i przesłanek przetwarzania danych. Żadne z przepisów u.o.d.o. nie mają zastosowania względem danych osób prawnych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (w tym osobowych spółek handlowych) i innych podmiotów niebędących osobami fizycznymi. Dane ujawnione w KRS nie podlegają ochronie ustawy, gdy nie dotyczą osób fizycznych. Względem danych osobowych wspólników spółki, członków organów czy też danych osób fizycznych wpisanych na listę dłużników niewypłacalnych reguły u.o.d.o. znajdują zastosowanie, gdy są wykorzystywane w celu innym, aniżeli ich identyfikacja jako pełniących wskazane funkcje bądź jako osób figurujących w rejestrze dłużników niewypłacalnych

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Frąckowiak, Józef. Red.

Data wydania:

2018

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2018

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

czasopismo online

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109201   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.112.2

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 13-30

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Jarosław Ciesielski

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

19 lip 2023

Data dodania obiektu:

23 cze 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

193

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

197

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95862

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji