Obiekt

Tytuł: Rejestry przedsiębiorców a ochrona danych osobowych

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł odmienny:

Registers of entrepreneurs and protection of personal data

Autor:

Ciesielski, Jarosław

Opis:

Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstrakt:

W zakresie ochrony danych osobowych przedsiębiorców prawodawstwo polskie obecnie przewiduje dwa różne rozwiązania. Pierwsze z nich obejmuje dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, drugie natomiast dotyczy danych przedsiębiorców będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawodawca przyznaje zdolność prawną. Status obu kategorii danych jest zbliżony. Na podstawie reguły art. 39b u.s.d.g. od 19 maja 2016 r. do jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG nie stosuje się przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, poza art. 14–19a i art. 21–22a oraz rozdziałem 5 tej ustawy. W związku z tym na organie prowadzącym Centralną Ewidencję, jak i podmiotach przetwarzających dane w niej zawarte ciążą jedynie niektóre obowiązki, takie jak m.in. obowiązek zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; nie jest jednak konieczne spełnienie obowiązków informacyjnych i przesłanek przetwarzania danych. Żadne z przepisów u.o.d.o. nie mają zastosowania względem danych osób prawnych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (w tym osobowych spółek handlowych) i innych podmiotów niebędących osobami fizycznymi. Dane ujawnione w KRS nie podlegają ochronie ustawy, gdy nie dotyczą osób fizycznych. Względem danych osobowych wspólników spółki, członków organów czy też danych osób fizycznych wpisanych na listę dłużników niewypłacalnych reguły u.o.d.o. znajdują zastosowanie, gdy są wykorzystywane w celu innym, aniżeli ich identyfikacja jako pełniących wskazane funkcje bądź jako osób figurujących w rejestrze dłużników niewypłacalnych

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Frąckowiak, Józef. Red.

Data wydania:

2018

Szczegółowy typ zasobu:

czasopismo online

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109201 ; ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.112.2

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

eng ; pol

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 13-30

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Właściciel praw:

Copyright by Jarosław Ciesielski

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2018

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2021-04-14

Data dodania obiektu:

2020-06-23

Liczba wyświetleń treści obiektu:

26

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

26

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95862

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji