Object

Title: Cultural safety as a premise of constructing the identity of young generation in the cultural borderlands. Towards which identity? ; Bezpieczeństwo kulturowe przesłanką konstruowania tożsamości młodego pokolenia na styku kultur. Ku jakiej tożsamości?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Cultural safety as a premise of constructing the identity of young generation in the cultural borderlands. Towards which identity?  
Bezpieczeństwo kulturowe przesłanką konstruowania tożsamości młodego pokolenia na styku kultur. Ku jakiej tożsamości?

Creator:

Szerląg, Alicja

Subject and Keywords:

cultural identity   cultural safety   cultural self-identification   creators of cultural identity   multi-range identity   multidimensional identity  
tożsamość kulturowa   bezpieczeństwo kulturowe   kulturowa autoidentyfikacja   kreatory tożsamości kulturowej   wielozakresowa tożsamość   wielowymiarowa tożsamość

Abstract:

The identity of the individual is constructed in cultural references. This process becomes even more complex, when occurring in the multicultural area. As a result, the specificity of identities is influenced by diverse identifications taking place with reference to objects of own and different cultures. A sense of cultural safety plays an important role in this process, not only guaranteeing the certainty of existence and development of the national identity of individuals and cultural community, but it also allows – to a different degree – to open one self to different cultures.  

Tożsamość jednostki konstruowana jest w kulturowych odniesieniach. Proces ten staje się jeszcze bardziej złożonym, gdy zachodzi w przestrzeni wielokulturowej. W efekcie na specyfice tożsamości ważą różnorodne identyfikacje dokonujące się w odniesieniu do obiektów kultury własnej i kultur odmiennych. Ważną rolę w tym procesie odgrywa poczucie bezpieczeństwa kulturowego, które nie tylko gwarantuje pewność przetrwania i rozwoju tożsamości narodowej jednostek i wspólnot kulturowych, lecz także w większym lub mniejszym stopniu pozwala otworzyć się na kultury odmienne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89923   ISSN 2543-7895

DOI:

10.23734/mcs.2018.1.025.037

Source:

Pdg P 345

Language:

pol

Relation:

Multicultural Studies 1/2018, s. 25-37

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Alicja Szerląg

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Sep 12, 2018

Number of object content hits:

122

Number of object content views in PDF format

145

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95832

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information