Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Bezpieczeństwo kulturowe przesłanką konstruowania tożsamości młodego pokolenia na styku kultur. Ku jakiej tożsamości?

Creator:

Szerląg, Alicja

Subject and Keywords:

tożsamość kulturowa   bezpieczeństwo kulturowe   kulturowa autoidentyfikacja   kreatory tożsamości kulturowej   wielozakresowa tożsamość   wielowymiarowa tożsamość

Abstract:

Tożsamość jednostki konstruowana jest w kulturowych odniesieniach. Proces ten staje się jeszcze bardziej złożonym, gdy zachodzi w przestrzeni wielokulturowej. W efekcie na specyfice tożsamości ważą różnorodne identyfikacje dokonujące się w odniesieniu do obiektów kultury własnej i kultur odmiennych. Ważną rolę w tym procesie odgrywa poczucie bezpieczeństwa kulturowego, które nie tylko gwarantuje pewność przetrwania i rozwoju tożsamości narodowej jednostek i wspólnot kulturowych, lecz także w większym lub mniejszym stopniu pozwala otworzyć się na kultury odmienne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2543-7895

DOI:

10.23734/mcs.2018.1.025.037

Source:

Pdg P 345

Language:

pol

Relation:

Multicultural Studies 1/2018, s. 25-37

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Alicja Szerląg

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.