Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Biblioterapia w edukacji inkluzyjnej

Creator:

Chatzipentidis, Kiriakos

Subject and Keywords:

biblioterapia ; pedagogika inkluzyjna ; rozwój zawodowy nauczycieli ; terapia czytelnicza ; edukacja włączająca

Abstract:

Wstęp: W niniejszej pracy zostały przedstawione i opisane możliwe zastosowania terapii czytelniczej – biblioterapii w obszarze edukacji inkluzyjnej. Autor przedstawia definicje biblioterapii, jej zalety i funkcje, opisuje strukturę sesji biblioterapeutycznej z uczniami klasy inkluzyjnej, podaje kryteria doboru inkluzyjnej literatury biblioterapeutycznej, a następnie omawia rolę biblioterapii w rozwoju zawodowym nauczycieli. Metoda: Autor w prezentowanej pracy dokonuje przeglądu badań opublikowanych w zagranicznych czasopismach naukowych dotyczących zastosowania biblioterapii w dziedzinie pedagogiki inkluzyjnej. Wyniki: Biblioterapia umożliwia kształtowanie empatii, zrozumienia i akceptacji, uczy pozytywnych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zacieśnia współpracę między dziećmi. Ponadto daje okazję do zrównoważonego rozwoju zawodowego nauczycieli. Wnioski: W podsumowaniu Autor wskazuje na duży potencjał biblioterapii w ruchu na rzecz edukacji włączającej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo eBooki.com.pl ; www.ebooki.com.pl

Contributor:

Czernianin, Wiktor. Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

czasopisma online

Identifier:

ISSN 2391-971X

Language:

pol ; eng

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Kiriakos Chatzipentidis

Autor opisu:

TK