Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Biblioterapia w edukacji inkluzyjnej

Group publication title:

Przegląd Biblioterapeutyczny

Creator:

Chatzipentidis, Kiriakos

Subject and Keywords:

biblioterapia   pedagogika inkluzyjna   rozwój zawodowy nauczycieli   terapia czytelnicza   edukacja włączająca

Abstract:

Wstęp: W niniejszej pracy zostały przedstawione i opisane możliwe zastosowania terapii czytelniczej – biblioterapii w obszarze edukacji inkluzyjnej. Autor przedstawia definicje biblioterapii, jej zalety i funkcje, opisuje strukturę sesji biblioterapeutycznej z uczniami klasy inkluzyjnej, podaje kryteria doboru inkluzyjnej literatury biblioterapeutycznej, a następnie omawia rolę biblioterapii w rozwoju zawodowym nauczycieli. Metoda: Autor w prezentowanej pracy dokonuje przeglądu badań opublikowanych w zagranicznych czasopismach naukowych dotyczących zastosowania biblioterapii w dziedzinie pedagogiki inkluzyjnej. Wyniki: Biblioterapia umożliwia kształtowanie empatii, zrozumienia i akceptacji, uczy pozytywnych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zacieśnia współpracę między dziećmi. Ponadto daje okazję do zrównoważonego rozwoju zawodowego nauczycieli. Wnioski: W podsumowaniu Autor wskazuje na duży potencjał biblioterapii w ruchu na rzecz edukacji włączającej.

Contributor:

Czernianin, Wiktor. Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 2084-1353

Source:

Psch Cz.239

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Access rights:

Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Kiriakos Chatzipentidis

Autor opisu:

TK