Object

Title: Przepadek korzyści majątkowej w polskim prawie karnym

PLMET:

click here to follow the link

Creator:

Czwojda, Anna Czesława

Abstract:

W polskim prawie karnym ustawodawca na gruncie wszystkich obowiązujących dotychczas kodeksów karnych dążył do pozbawienia sprawców przestępstw wszelkich dóbr, które w wyniku ich popełnienia osiągnęli. Narzędziem skupiającym wskazane cechy okazał się przepadek. Celem monografii jest ocena konstrukcji przepadku korzyści majątkowej w polskim prawie karnym, dokonywana w oparciu o obowiązujące przepisy, powiązana z próbą rozstrzygnięcia problemów wykładniczych, z odniesieniem się do uregulowań w prawie cywilnym. Pierwszoplanowym problemem naukowym podjętym w pracy było ustalenie czy przepadek korzyści majątkowej jest narzędziem, które spełnia pokładane oczekiwania ustawodawcy, czy w obecnym kształcie normatywnym jest optymalną regulacją służącą realizacji zakładanych przez niego w tym zakresie celów. W głównej mierze skupiono się na ujęciu normatywnym przepadku korzyści majątkowej, w tym udzieleniu odpowiedzi na główne pytania: czy przepadek korzyści majątkowej stanowi samoistną instytucję, jakie przesłanki muszą być spełnione, ażeby można było go orzec i jaki jest jego charakter. W prowadzonych rozważaniach obejmujących analizę regulacji prawnej przepadku korzyści majątkowej jako centralne potraktowano zagadnienie charakteru przepadku korzyści majątkowej, które nabrało szczególnego znaczenia w obliczu zmiany usytuowania przepadku korzyści majątkowej w kodeksie karnym. W związku z usunięciem z dniem 1 lipca 2015 r. przepadku z katalogu środków karnych rodzą się pytania, czy uległ zmianie jego charakter i stał się innego rodzaju środkiem reakcji na czyn przestępny oraz czy wynikająca z nowelizacji aktualna koncepcja przepadku korzyści majątkowej jest zgodna z innymi regulacjami dotyczącymi tej instytucji. W tym celu poddano analizie wprowadzoną zmianę uwzględniając unormowania, które określają m.in. dyrektywy jego orzekania oraz regulacje dotyczące poszczególnych podstaw prawnych przepadku. Publikacja jest skierowana dla przedstawicieli nauki, a także sędziów, adwokatów, radców prawnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Guzik-Makaruk, Ewa M. Rec. ; Kulik, Marek. Rec.

Date issued:

2018

Resource Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89934 ; ISBN 978-83-66066-15-1 ; doi:10.23734/23.18.004

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 121)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Anna Czesława Czwojda

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Apr 16, 2019

In our library since:

Sep 23, 2018

Number of object content hits:

4 588

Number of object content views in PDF format

8456

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95808

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information