Obiekt

Tytuł: Przepadek korzyści majątkowej w polskim prawie karnym

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Autor:

Czwojda, Anna Czesława

Abstrakt:

W polskim prawie karnym ustawodawca na gruncie wszystkich obowiązujących dotychczas kodeksów karnych dążył do pozbawienia sprawców przestępstw wszelkich dóbr, które w wyniku ich popełnienia osiągnęli. Narzędziem skupiającym wskazane cechy okazał się przepadek. Celem monografii jest ocena konstrukcji przepadku korzyści majątkowej w polskim prawie karnym, dokonywana w oparciu o obowiązujące przepisy, powiązana z próbą rozstrzygnięcia problemów wykładniczych, z odniesieniem się do uregulowań w prawie cywilnym. Pierwszoplanowym problemem naukowym podjętym w pracy było ustalenie czy przepadek korzyści majątkowej jest narzędziem, które spełnia pokładane oczekiwania ustawodawcy, czy w obecnym kształcie normatywnym jest optymalną regulacją służącą realizacji zakładanych przez niego w tym zakresie celów. W głównej mierze skupiono się na ujęciu normatywnym przepadku korzyści majątkowej, w tym udzieleniu odpowiedzi na główne pytania: czy przepadek korzyści majątkowej stanowi samoistną instytucję, jakie przesłanki muszą być spełnione, ażeby można było go orzec i jaki jest jego charakter. W prowadzonych rozważaniach obejmujących analizę regulacji prawnej przepadku korzyści majątkowej jako centralne potraktowano zagadnienie charakteru przepadku korzyści majątkowej, które nabrało szczególnego znaczenia w obliczu zmiany usytuowania przepadku korzyści majątkowej w kodeksie karnym. W związku z usunięciem z dniem 1 lipca 2015 r. przepadku z katalogu środków karnych rodzą się pytania, czy uległ zmianie jego charakter i stał się innego rodzaju środkiem reakcji na czyn przestępny oraz czy wynikająca z nowelizacji aktualna koncepcja przepadku korzyści majątkowej jest zgodna z innymi regulacjami dotyczącymi tej instytucji. W tym celu poddano analizie wprowadzoną zmianę uwzględniając unormowania, które określają m.in. dyrektywy jego orzekania oraz regulacje dotyczące poszczególnych podstaw prawnych przepadku. Publikacja jest skierowana dla przedstawicieli nauki, a także sędziów, adwokatów, radców prawnych.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Guzik-Makaruk, Ewa M. Rec. ; Kulik, Marek. Rec.

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

e-książka

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89934 ; ISBN 978-83-66066-15-1 ; doi:10.23734/23.18.004

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 121)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licencja:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Anna Czesława Czwojda

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-04-16

Data dodania obiektu:

2018-09-23

Liczba wyświetleń treści obiektu:

4 084

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

7952

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95808

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji