Object

Title: Przepadek korzyści majątkowej w polskim prawie karnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przepadek korzyści majątkowej w polskim prawie karnym

Creator:

Czwojda, Anna Czesława

Subject and Keywords:

przepadek korzyści majątkowej   korzyść majątkowa   równowartość korzyści majątkowej

Abstract:

W polskim prawie karnym ustawodawca na gruncie wszystkich obowiązujących dotychczas kodeksów karnych dążył do pozbawienia sprawców przestępstw wszelkich dóbr, które w wyniku ich popełnienia osiągnęli. Narzędziem skupiającym wskazane cechy okazał się przepadek. Celem monografii jest ocena konstrukcji przepadku korzyści majątkowej w polskim prawie karnym, dokonywana w oparciu o obowiązujące przepisy, powiązana z próbą rozstrzygnięcia problemów wykładniczych, z odniesieniem się do uregulowań w prawie cywilnym. Pierwszoplanowym problemem naukowym podjętym w pracy było ustalenie czy przepadek korzyści majątkowej jest narzędziem, które spełnia pokładane oczekiwania ustawodawcy, czy w obecnym kształcie normatywnym jest optymalną regulacją służącą realizacji zakładanych przez niego w tym zakresie celów. W głównej mierze skupiono się na ujęciu normatywnym przepadku korzyści majątkowej, w tym udzieleniu odpowiedzi na główne pytania: czy przepadek korzyści majątkowej stanowi samoistną instytucję, jakie przesłanki muszą być spełnione, ażeby można było go orzec i jaki jest jego charakter. W prowadzonych rozważaniach obejmujących analizę regulacji prawnej przepadku korzyści majątkowej jako centralne potraktowano zagadnienie charakteru przepadku korzyści majątkowej, które nabrało szczególnego znaczenia w obliczu zmiany usytuowania przepadku korzyści majątkowej w kodeksie karnym. W związku z usunięciem z dniem 1 lipca 2015 r. przepadku z katalogu środków karnych rodzą się pytania, czy uległ zmianie jego charakter i stał się innego rodzaju środkiem reakcji na czyn przestępny oraz czy wynikająca z nowelizacji aktualna koncepcja przepadku korzyści majątkowej jest zgodna z innymi regulacjami dotyczącymi tej instytucji. W tym celu poddano analizie wprowadzoną zmianę uwzględniając unormowania, które określają m.in. dyrektywy jego orzekania oraz regulacje dotyczące poszczególnych podstaw prawnych przepadku. Publikacja jest skierowana dla przedstawicieli nauki, a także sędziów, adwokatów, radców prawnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Guzik-Makaruk, Ewa M. Rec.   Kulik, Marek. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89934   ISBN 978-83-66066-15-1

DOI:

10.23734/23.18.004

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 121)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Anna Czesława Czwojda

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 14, 2022

In our library since:

Sep 23, 2018

Number of object content hits:

9 787

Number of object content views in PDF format

13675

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95808

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information