Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo w państwie prawa. Studium przypadku z obszaru bezpieczeństwa publicznego

Creator:

Wasiak, Dariusz

Abstract:

W rozdziale przedstawiono przykład działań organów ścigania (Policji), które można opisać jako działanie o charakterze czysto public relations, a nie jako społecznie oczekiwane, prawidłowe wykonanie czynności proceduralnych, których celem jest ujawnienie wszystkich znamion przestępczych. W takich okolicznościach wybiórcze zakwalifikowanie przez Policję zachowań sprawczych na etapie czynności przedprocesowych oraz akceptacja tego stanu przez przedstawicieli organów administracji i innych podmiotów współuczestniczących w działaniach zorientowanych na zapewnienie oczekiwanego stanu bezpieczeństwa publicznego skutkuje obecnie tym, że osoby wypełniające znamiona przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 10 mogą być w wymodelowanych medialnie okolicznościach uznane nawet za bohaterów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Paweł. Red. ; Kaczor, Jacek. Red. ; Pichlak, Maciej. Red. ; Bekrycht, Tomasz. Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-65431-85-1

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 107)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Dariusz Wasiak

Autor opisu:

MG