Object

Title: Notariusz jako niemy audytor zinstytucjonalizowanego dialogu prawnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Notariusz jako niemy audytor zinstytucjonalizowanego dialogu prawnego

Creator:

Piekarczyk, Sławomir

Abstract:

Notariusz w swojej działalności, w ramach operatywnego stosowania prawa, podejmuje rozstrzygnięcia w kwestii przyznania osobie wnioskującej prawa (wolności) do dokonania czynności notarialnej. Sporządzony dokument notarialny stanowi substrat decyzji notariusza w tym przedmiocie. Niejednokrotnie staje on przed problemami interpretacyjnymi, w których obowiązany jest dokonać wykładni niejasnych przepisów aktów prawnych. Sytuacja notariusza różni się jednak od sytuacji innych organów stosujących prawo, bowiem jako profesjonalista jest on zobowiązany do dokonania prawidłowej wykładni przepisów, pod rygorem daleko idącej odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej, podatkowej, a nawet karnej. Notariusz może zabezpieczać się przed zarzutami nieprawidłowego zastosowania prawa, powołując się na dialog prawodawcy z innymi korzystającymi z prawnej legitymizacji działań interpretatorami, czego zinstytucjonalizowanym wyrazem są tezy z orzecznictwa czy interpretacje podatkowe. Wymaga to jednak od rejenta oprócz znajomości prawa pisanego także głębokiego wsłuchiwania się w to, co mówią ,,usta” przepisów prawa. Celem opracowania jest ukazanie, jakie znaczenie dla notariusza mają konkretne przejawy dialogu prawodawca ‒ oficjalni interpretatorzy, przede wszystkim w kontekście obowiązku zachowania przez niego w swoich działaniach należytej staranności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Paweł. Red.   Kaczor, Jacek. Red.   Pichlak, Maciej. Red.   Bekrycht, Tomasz. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89903   ISBN 978-83-65431-85-1

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 107)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Sławomir Piekarczyk

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

Sep 2, 2018

Number of object content hits:

208

Number of object content views in PDF format

279

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95805

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information