Object

Title: Rozważania o dobrej administracji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rozważania o dobrej administracji

Creator:

Dziedziak, Wojciech

Abstract:

W rozdziale podjęto zagadnienie dobrej administracji. Czym jest dobra administracja? Co jest jej celem? Już etymologia słowa „administracja” wskazuje na służbę. Administracja jest służbą. Służbą wobec kogo? Człowieka. Celem działania administracji ma być człowiek i jego dobro skorelowane z dobrem wspólnym. Bowiem to człowiek jest dobrem godziwym (bonum honestum), „dobrem samym w sobie”. Bez respektowania tego dobra (celu obiektywnego) nie ma dobra wspólnego społeczności zorganizowanej w państwo. Dlatego też wszelkie przejawy dyskrecjonalności administracji publicznej w procesach stosowania prawa (w tym uznanie administracyjne) nakierowane winny być właśnie na to dobro.W tej perspektywie prawo do dobrej administracji nabiera innego czy też – jak się wydaje – głębszego, pełniejszego znaczenia. Prawo to na ogół formułowane jest normatywnie i analizowane jako prawo do dobrej procedury, w aspektach formalno-proceduralnych, w świetle prawa procesowego. Jednakże dobra administracja nie może być postrzegana tylko przez pryzmat aspektów proceduralnych. Sformalizowane procedury są ważne, jednak nie są w stanie zapewnić, zagwarantować materialnie-treściowo dobrego prawa ani dobrych decyzji w procesach stosowania prawa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Paweł. Red.   Kaczor, Jacek. Red.   Pichlak, Maciej. Red.   Bekrycht, Tomasz. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89902   ISBN 978-83-65431-85-1

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 107)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wojciech Dziedziak

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

Sep 2, 2018

Number of object content hits:

1 591

Number of object content views in PDF format

1720

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95804

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Rozważania o dobrej administracji Feb 16, 2023

This page uses 'cookies'. More information