Obiekt

Tytuł: Rola Najwyższej Izby Kontroli w procesie kontroli stosowania i w zakresie inspirowania zmian prawa

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Abstrakt:

W toku każdej kontroli NIK stosuje kryterium legalności oznaczające badanie zgodności kontrolowanej działalności z przepisami prawa. Przygotowując kontrolę, NIK ustala więc treść norm prawnych wiążących kontrolowany podmiot, który jednak nie ma wiedzy na temat treści przyjętego w ten sposób przez NIK wyznacznika kontroli. Podmiot kontrolowany może złożyć zastrzeżenia do sporządzanego przez NIK wystąpienia pokontrolnego. Zastrzeżenia mogą dotyczyć także ustalonego przez NIK brzmienia obowiązujących norm. Zgodnie z przepisami, orzecznictwem sądów administracyjnych oraz międzynarodowymi standardami, ustalenia kontrolne NIK nie podlegają weryfikacji, poza procedurą rozpatrzenia przez wewnętrzne organy NIK zgłoszonych przez kontrolowanego zastrzeżeń. W tekście stawiane jest pytanie o zasadność objęcia de lege ferenda kognicją sądów administracyjnych weryfikacji poprawności treści norm prawnych, jakie NIK przyjął jako podstawę przeprowadzonej kontroli. Osobna część tekstu poświęcona jest prezentacji zakresu korzystania przez NIK ze szczególnie uregulowanego prawa do zgłaszania wniosków de lege ferenda oraz procedury ich rozpatrywania. Poziom realizacji tych wniosków wskazuje na brak należytego wykorzystania przez prawodawcę inspiracji legislacyjnej wynikającej z wiedzy pozyskiwanej przez NIK w toku realizowanych kontroli.

Data wydania:

2017

Typ zasobu:

e-książka

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89900 ; ISBN 978-83-65431-85-1

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 107)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Maciej Berek

Autor opisu:

MG

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-09-05

Data dodania obiektu:

2018-09-02

Liczba wyświetleń treści obiektu:

109

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95802

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji