Object

Title: Rola Najwyższej Izby Kontroli w procesie kontroli stosowania i w zakresie inspirowania zmian prawa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rola Najwyższej Izby Kontroli w procesie kontroli stosowania i w zakresie inspirowania zmian prawa

Creator:

Berek, Maciej

Abstract:

W toku każdej kontroli NIK stosuje kryterium legalności oznaczające badanie zgodności kontrolowanej działalności z przepisami prawa. Przygotowując kontrolę, NIK ustala więc treść norm prawnych wiążących kontrolowany podmiot, który jednak nie ma wiedzy na temat treści przyjętego w ten sposób przez NIK wyznacznika kontroli. Podmiot kontrolowany może złożyć zastrzeżenia do sporządzanego przez NIK wystąpienia pokontrolnego. Zastrzeżenia mogą dotyczyć także ustalonego przez NIK brzmienia obowiązujących norm. Zgodnie z przepisami, orzecznictwem sądów administracyjnych oraz międzynarodowymi standardami, ustalenia kontrolne NIK nie podlegają weryfikacji, poza procedurą rozpatrzenia przez wewnętrzne organy NIK zgłoszonych przez kontrolowanego zastrzeżeń. W tekście stawiane jest pytanie o zasadność objęcia de lege ferenda kognicją sądów administracyjnych weryfikacji poprawności treści norm prawnych, jakie NIK przyjął jako podstawę przeprowadzonej kontroli. Osobna część tekstu poświęcona jest prezentacji zakresu korzystania przez NIK ze szczególnie uregulowanego prawa do zgłaszania wniosków de lege ferenda oraz procedury ich rozpatrywania. Poziom realizacji tych wniosków wskazuje na brak należytego wykorzystania przez prawodawcę inspiracji legislacyjnej wynikającej z wiedzy pozyskiwanej przez NIK w toku realizowanych kontroli.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Paweł. Red.   Kaczor, Jacek. Red.   Pichlak, Maciej. Red.   Bekrycht, Tomasz. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89900   ISBN 978-83-65431-85-1

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 107)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Maciej Berek

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

Sep 2, 2018

Number of object content hits:

2 571

Number of object content views in PDF format

2932

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95802

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information