Object

Title: Problematyka sankcji i countermeasures w prawie międzynarodowym publicznym ­– wymiar filozoficznoprawny

PLMET:

click here to follow the link

Abstract:

W artykule autorzy zaprezentowali wieloczynnikową analizę procesów przestrzegania, stosowania i egzekwowania norm prawa międzynarodowego publicznego (pmp). Zostały zaprezentowane uwarunkowania jakości procesu stosowania tego prawa. Jako novum na tle doczasowych analiz wskazano na przeciwny kierunek przebieg procesu stosowania norm pmp w stosunku do tego procesu w prawie krajowym. Zidentyfikowane zjawisko autorzy określili mianem „odkrywania norm przez sankcje”. Główny wątek analizy dotyczy teoretycznoprawnych i filozoficznoprawnych (głównie aksjologicznych) złożeń: odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej państw (podmiotów pierwotnych pmp) oraz stosowania środków przymusu w postaci sankcji i przeciwśrodków (countermeasures) na gruncie pmp oraz w stosunkach międzynarodowych. Zidentyfikowano prawne i pozaprawne uwarunkowania obu procesów, w szczególności wskazano na społeczny – zdeterminowany aksjologicznie ‒ wymiar funkcjonowania pmp. Sformułowano krytyczne zarzuty pod adresem aktualnej konstrukcji odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej państw (state responsibility). Zidentyfikowano także relację sprzężenia zwrotnego między pojęciem i konstrukcją sankcji a zasadą suwerenności państw. Stwierdzono również, że pmp nie ulega procesom homogenizacji (ujednolicania) ani globalizacji. Wskazano, że w pmp zachodzą procesy instytucjonalizacji i konstytucjonalizacji. Twierdzimy, że system pmp zagrożony jest skutkami sui generis auternalizacji norm prawnych przez aktorów pmp. Narażony jest także na skutki silnych tendencji nacjonalistycznych wśród aktorów pmp, a także w samej społeczności międzynarodowej. Sfomułowano końcowy wniosek-zalecenie, że niedostatek analiz socjologiczno-prawnych prawa międzynarodowego publicznego jest niepożądany i szkodliwy dla tego prawa. Upośledza on proces instytucjonalizacji pmp oraz utrudnia proces jego uspołecznienia rozumianego sensu largissimo. Twierdzimy, że to negatywnie wpływa na efektywność na poziomie makrospołecznym, a przede wszystkim na poziomie ponadpaństwowym i międzypaństwowym (międzyrządowym) efektywności norm prawnych prawa międzynarodowego publicznego.

Date issued:

2017

Resource Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89896 ; ISBN 978-83-65431-85-1

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 107)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Anna Kociołek-Pęksa ; © Copyright by Jerzy Menkes

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Sep 5, 2018

In our library since:

Sep 2, 2018

Number of object content hits:

147

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95798

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information