Object

Title: Modele komunikacyjne w procesach decydowania prawnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Modele komunikacyjne w procesach decydowania prawnego

Creator:

Kalisz, Anna   Szot, Adam

Abstract:

Jednym ze sposobów ontologicznej analizy prawa jest ujęcie komunikacyjne, którego elementy dostrzec można zarówno na płaszczyźnie tworzenia, jak i stosowania prawa. Celem rozdziału jest ukazanie (rosnącej) roli, jaką dyskurs i dialog oraz sposoby powstawania decyzji w formie konsensusu, kompromisu czy porozumienia odgrywają w klasycznych modelach stosowania prawa, tj. w decydowaniu o silnie władczym i jednostronnym charakterze (ujęcie monologowe). Chodzi zatem o udział komunikacji zwrotnej w procesach decydowania prawnego. Dążąc do realizacji tak zakreślonego przedsięwzięcia badawczego autorzy analizują złożoności rozumowań prowadzonych przez podmioty decyzyjne w typie sądowym i administracyjnym w ramach krajowego porządku prawnego i próbują uchwycić w nich elementy komunikacyjne. W rozdziale dostrzeżono również ścierające się tendencje do „miękkiego” i „twardego” definiowania prawa oraz podejścia do procesu podejmowania wiążących prawnie decyzji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Paweł. Red.   Kaczor, Jacek. Red.   Pichlak, Maciej. Red.   Bekrycht, Tomasz. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89895   ISBN 978-83-65431-85-1

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 107)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Adam Szot   Copyright by Anna Kalisz

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

Sep 2, 2018

Number of object content hits:

191

Number of object content views in PDF format

222

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95797

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information