Obiekt

Tytuł: Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wykładni prawa w dobie multicentryzmu

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wykładni prawa w dobie multicentryzmu

Twórca:

Charzewski, Przemysław

Abstrakt:

Na straży przestrzegania prawa unijnego stoi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W zakres narzędzi, którymi się posługuje w tym celu, wchodzą m.in.: wykładnia językowa, celowościowa i funkcjonalna. Nie zawsze występują one w klasycznym wydaniu, zwłaszcza że w tym przypadku trzeba wziąć pod uwagę specyfikę prawa Unii Europejskiej. Proces dokonywania wykładni prawa staje się coraz bardziej utrudniony także z uwagi na: 1) konieczność współistnienia porządków krajowych z unijnym, 2) odmienne tradycje i praktykę państw członkowskich, 3) swoistą „mieszankę” kultur prawnych, tj. zawieranie się w porządku unijnym elementów anglosaskiej i kontynentalnej kultury prawnej. Istotna jest też specyfika każdej gałęzi prawa, zmusza to bowiem potencjalnego interpretatora do dodatkowych wysiłków. Dodatkowym problemem nierozłącznie związanym z powyższym stał się zaś przybierający na sile multicentryzm, który przekłada się nie tylko na wielość ośrodków decyzyjnych, ale także na niejednokrotne zaburzanie tradycyjnej hierarchii źródeł prawa.Celem niniejszego rozdziału będzie zatem scharakteryzowanie przedstawionych wyżej metod wykładni jako podstawowych narzędzi służących do dokonywania wykładni prawa na szczeblu unijnym oraz trudnego zadania, przed jakim staje w tym układzie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedzialny za ochronę unijnego porządku prawnego.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jabłoński, Paweł. Red.   Kaczor, Jacek. Red.   Pichlak, Maciej. Red.   Bekrycht, Tomasz. Rec.

Data wydania:

2017

Szczegółowy typ zasobu:

e-book  
e-książka

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89894   ISBN 978-83-65431-85-1

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 107)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Przemysław Charzewski

Autor opisu:

MG

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

16 lut 2023

Data dodania obiektu:

2 wrz 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 204

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1383

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95796

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji