Object

Title: Specyfika wykładni konstytucji w konstytucyjnym państwie prawa na przykładzie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Specyfika wykładni konstytucji w konstytucyjnym państwie prawa na przykładzie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.

Creator:

Pach, Maciej

Abstract:

W rozdziale omówiono, na przykładzie Konstytucji RP z 1997 r., zagadnienie wykładni konstytucji w konstytucyjnym państwie prawa. Zdaniem autora wykładnia ta posiada własną specyfikę, polegającą na konieczności odstąpienia od stosowania standardowych dyrektyw preferencji, przyznających pierwszeństwo rezultatom wykładni językowej. Zarazem jednak metoda wykładni konstytucji musi uwzględniać różne kategorie jej przepisów. Interpretacja przepisów wyrażających zasady konstytucyjne oraz przepisów ustanawiających prawa i wolności jednostki wymaga sięgania po wykładnię systemową i funkcjonalną. W przypadku przepisów normujących system rządów co do zasady należy zaś przyznawać pierwszeństwo rezultatom wykładni językowej, od czego dopuszczalne są pewne odstępstwa. Dzięki takim metodom wykładni konstytucji w największym stopniu będzie możliwa realizacja zasadniczych celów ustrojodawcy, tj. petryfikacja ustroju liberalno-demokratycznego i zapewnienie sprawności działania instytucji publicznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Paweł. Red.   Kaczor, Jacek. Red.   Pichlak, Maciej. Red.   Bekrycht, Tomasz. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89891   ISBN 978-83-65431-85-1

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 107)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Maciej Pach

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

Sep 2, 2018

Number of object content hits:

1 477

Number of object content views in PDF format

2058

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95793

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information