Object

Title: Ochrona prawna przed wykluczeniem społecznym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ochrona prawna przed wykluczeniem społecznym

Creator:

Behr, Jolanta   Blicharz, Jolanta

Subject and Keywords:

social exclusion   dignity of human being   human dignity   right to equal treatment   legal protection  
wykluczenie społeczne   godność człowieka   godność ludzka   prawo do równego traktowania   ochrona prawna

Abstract:

Wykluczenie społeczne jako zjawisko uniwersalne i relatywne dotyczy wszelkich typów społeczeństw i kultur, występuje w takich obszarach życia społecznego, jak: rynek pracy, edukacja, zdrowie, opieka społeczna, bezdomność, udział w życiu społeczności lokalnych. Oznacza to ograniczenie dostępu do dóbr i usług, instytucji i praw. Dynamiczny zasięg zjawiska wykluczenia społecznego uzmysławia dzisiaj niezbędność poszukiwania tak w płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej odpowiednich instrumentów prawnych, które umożliwią ustanowienie wspólnych standardów prawnych w kontekście zwalczania wykluczenia z działaniami zmierzającymi do zapewnienia poszanowania godności osoby ludzkiej. Poprzez wyraźne związki dostrzegane pomiędzy ochroną godności każdego człowieka a ochroną przed wykluczeniem społecznym, prawo to może być traktowane jako instrument, a ściślej skonkretyzowany środek ochrony godności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Monarcha-Matlak, Aleksandra. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89920   ISBN 978-83-66066-13-7

DOI:

10.23734/23.18.003

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 120)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jolanta Behr, Jolanta Blicharz

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 27, 2022

In our library since:

Sep 11, 2018

Number of object content hits:

4 310

Number of object content views in PDF format

5842

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95775

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Ochrona prawna przed wykluczeniem społecznym May 27, 2022

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information