Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wybór spikera brytyjskiej Izby Gmin w świetle prawa, zwyczajów i praktyki parlamentarnej

Creator:

Urbaniak, Krzysztof

Subject and Keywords:

wybory ; głosowanie tajne ; spiker ; Izba Gmin

Abstract:

Spiker Izby Gmin jest jednym z najważniejszych urzędów w brytyjskim systemie parlamentarnym. Status ustrojowy tego urzędu podległ ewolucji od XIV w. i był kształtowany przez liczne zwyczaje o praktyki Izby. W oparciu o nie ukształtowany został model niezależnego i bezstronnego kierowania parlamentem. Z całą pewnością zasady wyboru spikera należą do najważniejszych elementów wpływających na pozycję ustrojowa spikera. Zasady te w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zostały w sposób dość zasadniczy zmienione. Przedmiotem niniejszego studium jest analiza ewolucji zasad wyboru spikera i jej wpływa na zasadę jego niezależności i bezstronności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red ; Jabłoński, Mariusz. Red. ; Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Krzysztof Urbaniak