Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Privacy, new technology and constitutional adjudication in the light of Antonin Scalia’s originalist interpretation

Creator:

Bernaczyk, Michał ; Frąckowiak, Magdalena

Subject and Keywords:

tekstualizm ; sędziowie Sądu Najwyższego USA odwiedzający Polskę ; doktryna "Żywej Konstytucji" ; wykładnia konstytucji ; inwigilacja ; Antonin Scalia ; prywatność ; Europejski Trybunał Praw Człowieka ; nowe technologie ; oryginalizm ; prawo do prywatności ; rządy prawa ; Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ; Czwarta Poprawka ; przeszukanie i zajęcie

Abstract:

Artykuł przedstawia zwięzły zarys oryginalistycznej metody wykładni Konstytucji USA w ujęciu sędziego Antonina Scalii. Metoda stała się istotnym częścią prawniczego dyskursu w amerykańskiej nauce prawa zyskując odzew nawt w polskim życiu publicznym. Tekst skupia się na dwóch słynnych orzeczeniach amerykańskiego Sądu Najwyższego dotyczących przeszukania prywatnych lokali za pomocą technik nie ingerujących fizycznie w ich przestrzeń. Autorzy usiłują rzucić nieco więcej światła na dylemat przydatności oryginalistycznej wykładni do wyzwań stawianych amerykańskiemu prawu konstytucyjnemu przez rozprzestrzenianie się nowych technologii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red ; Jabłoński, Mariusz. Red. ; Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Michał Bernaczyk ; © Copyright by Magdalena Frąckowiak