Object

Title: Artykuł 41 Konstytucji Meksyku (brzmienie, objaśnienia, znaczenie)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Artykuł 41 Konstytucji Meksyku (brzmienie, objaśnienia, znaczenie)

Creator:

Complak, Krystian

Subject and Keywords:

constitutional acts drafting   today’s development of electoral institutions in Mexico   National Electoral Board (INE)   Electoral Tribunal of the Federation   general elections in Mexico  
redakcja aktów konstytucyjnych   Trybunał Wyborczy Federacji   Krajowe Biuro Wyborcze (INE)   wybory powszechne w Meksyku   współczesny stan rozwoju urządzeń wyborczych w Meksyku

Abstract:

The work deals with the key provision of the Mexico’s basic law concerning the electoral arrangements. Section 41 regulates the position and powers of political parties and two essential institutions playing a crucial role during general voting times, namely National Electoral Board (INE) and Electoral Tribunal of the Federation. This regulation is interesting from many points of view. It pertains to the so-called rambling, detailed sub-statute norms, widely exceeding matters regarded as constitutional. Its drafting commands to reflect not only on the correctness of law-shaping, but also about the future of this centennial constitution. Irrespective of these remarks, the commented rule shows the current level of evolving in that field of law in Mexico.  

Praca dotyczy kluczowego przepisu prawa podstawowego Meksyku dotyczącego ustaleń wyborczych. Rozdział 41 reguluje pozycję i uprawnienia partii politycznych oraz dwóch instytucji odgrywających kluczową rolę w czasie głosowania, mianowicie Państwowej Komisji Wyborczej (INE) i Trybunału Wyborczego Federacji. Regulacje te są interesujące z wielu punktów widzenia. Dotyczy to szczególnie zakresu norm podustawowych, przekraczających często kwestie uważane za konstytucyjne. Poziom redakcja art. 41 odzwierciedlają nie tylko prawidłowość kształtowania prawa, ale także przyszłość tej konstytucji. Niezależnie od tych uwag, komentowana reguła pokazuje obecny poziom ewolucji w tej dziedzinie prawa w Meksyku.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89865   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Krystian Complak

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 20, 2018

Number of object content hits:

497

Number of object content views in PDF format

639

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95763

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information