Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Artykuł 41 Konstytucji Meksyku (brzmienie, objaśnienia, znaczenie)

Creator:

Complak, Krystian

Subject and Keywords:

redakcja aktów konstytucyjnych   Trybunał Wyborczy Federacji   Krajowe Biuro Wyborcze (INE)   wybory powszechne w Meksyku   współczesny stan rozwoju urządzeń wyborczych w Meksyku

Abstract:

Praca dotyczy kluczowego przepisu prawa podstawowego Meksyku dotyczącego ustaleń wyborczych. Rozdział 41 reguluje pozycję i uprawnienia partii politycznych oraz dwóch instytucji odgrywających kluczową rolę w czasie głosowania, mianowicie Państwowej Komisji Wyborczej (INE) i Trybunału Wyborczego Federacji. Regulacje te są interesujące z wielu punktów widzenia. Dotyczy to szczególnie zakresu norm podustawowych, przekraczających często kwestie uważane za konstytucyjne. Poziom redakcja art. 41 odzwierciedlają nie tylko prawidłowość kształtowania prawa, ale także przyszłość tej konstytucji. Niezależnie od tych uwag, komentowana reguła pokazuje obecny poziom ewolucji w tej dziedzinie prawa w Meksyku.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Krystian Complak