Object

Title: System wyborczy a układ sił politycznych w parlamencie Nowej Zelandii

PLMET:

click here to follow the link

Title:

System wyborczy a układ sił politycznych w parlamencie Nowej Zelandii

Creator:

Bożyk, Stanisław

Subject and Keywords:

principle of political representation   parliamentary factions   electoral system   House of Representatives   New Zealand  
Nowa Zelandia   frakcje parlamentarne   Izba Reprezentantów   system wyborczy   zasada reprezentacji politycznej

Abstract:

The article was devoted to the issue of parliamentary elections in New Zealand. First of all, the specificity of the political system of that country and the constitutional approach to the principle of political representation were presented. Then tere was a concise description of the electoral system in the elections to the House of Representatives. Particular attention was paid to the reform of the electoral law in 1993, and in particular to the adoption of a mixed system for determining the results of the vote. Against this background, the influence of the new institutions of the electoral system on the distribution of political forces in the New Zealand parliament was shown.  

Artykuł poświęcony został problematyce wyborów parlamentarnych w Nowej Zelandii. W pierwszej kolejności ukazana została specyfika ustroju politycznego tego państwa oraz konstytucyjne ujęcie zasady reprezentacji politycznej. Następnie znalazła się zwięzła charakterystyka systemu wyborczego w wyborach do Izby Reprezentantów. Szczególną uwagę zwrócono tu na reformę prawa wyborczego w 1993 roku, a zwłaszcza na przyjęcie mieszanego systemu ustalania wyników głosowania. Na tym tle ukazany został wpływ nowych instytucji systemu wyborczego na układ sił politycznych w parlamencie Nowej Zelandii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89864   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Stanisław Bożyk

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 20, 2018

Number of object content hits:

279

Number of object content views in PDF format

335

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95762

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information