Object

Title: Wyroki Trybunału Konstytucyjnego o odżyciu przepisów

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego o odżyciu przepisów

Creator:

Tkaczyk, Edyta

Subject and Keywords:

Constitutional Tribunal   the Austrian Federal Constitution   effect of regulations revival verdict   revival of regulations  
Federalna Konstytucja Austrii   Trybunał Konstytucyjny   odżycie przepisów   skutki wyroku od odżyciu przepisów

Abstract:

The article is concerned with revival of regulations in Polish and Austrian law. The subject of the article is a detailed matter referring to the so-called verdicts on revival of validity of previously applicable regulations. The point of departure is the fact that if the act is repealed by way of CT verdict due to its inconsistency with the constitution, pursuant to the art. 140 para. 6 of the Austrian Federal Constitution, on the revoking day the regulations of the act previously repealed by way of the act acknowledged by CT as inconsistent with the Constitution shall become effective again. The influence of the above on the legal system is considerable and questionable. In Poland this issue is new and has not been finally settled.  

Artykuł został poświęcony odżyciu przepisów w prawie polskim i austriackim. Przedmiotem artykułu jest szczegółowe zagadnienie, odnoszące się do tzw. wyroków odrodzenia mocy obowiązującej przepisów obowiązujących poprzednio. Punktem wyjścia jest fakt, jeżeli ustawa zostanie uchylona wyrokiem TK, jako niezgodna z konstytucją, to zgodnie z art. 140 ust. 6 Federalnej Konstytucji Austrii z dniem wejścia uchylenia, skuteczne stają się znowu przepisy, ustawy, które zostały uchylone na mocy ustawy uznanej przez TK za niezgodną z Konstytucją. Skutek dla systemu prawa jest olbrzymi i dyskusyjny. W Polsce temat jest nowy i nie został jeszcze rozstrzygnięty ostatecznie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89863   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Edyta Tkaczyk

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 20, 2018

Number of object content hits:

461

Number of object content views in PDF format

565

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95761

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information