Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego o odżyciu przepisów

Creator:

Tkaczyk, Edyta

Subject and Keywords:

Federalna Konstytucja Austrii ; Trybunał Konstytucyjny ; odżycie przepisów ; skutki wyroku od odżyciu przepisów

Abstract:

Artykuł został poświęcony odżyciu przepisów w prawie polskim i austriackim. Przedmiotem artykułu jest szczegółowe zagadnienie, odnoszące się do tzw. wyroków odrodzenia mocy obowiązującej przepisów obowiązujących poprzednio. Punktem wyjścia jest fakt, jeżeli ustawa zostanie uchylona wyrokiem TK, jako niezgodna z konstytucją, to zgodnie z art. 140 ust. 6 Federalnej Konstytucji Austrii z dniem wejścia uchylenia, skuteczne stają się znowu przepisy, ustawy, które zostały uchylone na mocy ustawy uznanej przez TK za niezgodną z Konstytucją. Skutek dla systemu prawa jest olbrzymi i dyskusyjny. W Polsce temat jest nowy i nie został jeszcze rozstrzygnięty ostatecznie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red ; Jabłoński, Mariusz. Red. ; Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Edyta Tkaczyk