Obiekt

Tytuł: „Sprawa” – pojęcie definiowane w oparciu o art. 45 ust. 1 Konstytucji RP

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

„Sprawa” – pojęcie definiowane w oparciu o art. 45 ust. 1 Konstytucji RP

Autor:

Michalska, Justyna

Temat i słowa kluczowe:

case   court   the right to a fair trial   The Constitution of the Republic of Poland  
prawo do sądu   Konstytucja RP   sąd   sprawa

Abstrakt:

The right to a fair trial is a fundamental guarantee of protecting the rights and freedoms of the individual. The political position and competences of the courts remain the best guarantor of respect for human rights and freedoms. Article 45 par. 1 The Constitution of the Republic of Poland states that everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court. The subjective scope of the right to a fair trial, which “everyone” is entitled to the right, but the subject scope creates some doubts. The subject scope is “case”. However, the “case” is not specified by the constitution, and each branch of law differently regulates the “case”. On the basis of the Constitution of the Republic of Poland, the “case” is autonomous. The term “case” includes not only civil, criminal and administrative cases in their legal sense, but also refers to the basic function of the courts, which is to the administration of justice.  
Prawo do sądu jest fundamentalnym środkiem ochrony praw i wolności jednostki. Z uwagi na pozycję ustrojową i kompetencje sądy pozostają najlepszym gwarantem poszanowania praw i wolności człowieka. W art. 45 ust. 1 Konstytucja RP zapewnia każdemu prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Zakres podmiotowy prawa do sądu, które przysługuje każdemu, nie wzbudza tyle wątpliwości co zakres przedmiotowy, który obejmuje „sprawę”. Pojęcie „sprawy” nie zostało jednak sprecyzowane przez ustrojodwacę, a każda gałąź prawa inaczej reguluję tą kwestię. Na gruncie Konstytucji RP „sprawa” ma charakter autonomiczny. Pojęcie „sprawy” obejmuje nie tylko sprawy cywilne, karne i administracyjne w ustawowym ich rozumieniu, ale także odnosi się do podstawowej funkcji sądów, tj. sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89861

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Justyna Michalska

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

25 maj 2021

Data dodania obiektu:

20 sie 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

413

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

511

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95759

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji