Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo do sądu a zjawisko pieniactwa sądowego

Creator:

Jamróz, Lech

Subject and Keywords:

prawo do sądu ; prawa i wolności ; pieniactwo sądowe

Abstract:

Prawo do sądu jest podstawowym i najczęściej stosowanym środkiem gwarancyjnym służącym ochronie wolności i praw jednostki. Pieniactwo sądowe to przejaw skrajnego nadużycia prawa do sądu, które prowadzi do przedłużania się postępowań, wpływa na wzrost kosztów działalności sądów i nie mieści się w przyjętych wzorcach zachowań, naruszając porządek publiczny. Pieniactwo ma wiele źródeł, przejawów, a także następstw. Kwalifikacja określonych zachowań jako spełniających kryteria pieniactwa musi być bardzo ostrożna, a każdy przypadek musi być pod tym kątem rozważany indywidualnie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red. ; Jabłoński, Mariusz. Red. ; Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Lech Jamróz