Object

Title: Spory kompetencyjne przed Trybunałem Konstytucyjnym ‒ konflikt w prawie czy prawo do konfliktu

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Spory kompetencyjne przed Trybunałem Konstytucyjnym ‒ konflikt w prawie czy prawo do konfliktu

Creator:

Dudek, Dariusz

Subject and Keywords:

the President of the Republic of Poland   the right of grace   competence dispute   the Constitutional Tribunal  
Trybunał Konstytucyjny   Prezydent RP   spór kompetencyjny   prawo łaski

Abstract:

The article presents the reader with the least-exercised competence of the Polish constitutional court as defined in art. 189 of the Constitution of the Republic of Poland - competency dispute. The previous judicial practice of the Constitutional Tribunal in this subject is relatively modest and boils down to just two decisions. The latest case law is proceedings before the Constitutional Tribunal, initiated by the motion of the Speaker of the Sejm of June 8, 2017 (reference number: Kpt 1/17).  

Artykuł przybliża czytelnikowi najrzadziej wykonywaną kompetencję polskiego sądu konstytucyjnego zdefiniowaną w art. 189 Konstytucji RP – spor kompetencyjny. Dotychczasowa praktyka orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego w tym przedmiocie jest relatywnie skromna i sprowadza się do zaledwie dwóch rozstrzygnięć. Najnowszy kazus stanowi postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, zainicjowane wnioskiem Marszałka Sejmu z dnia 8 czerwca 2017 r. (sygn. Kpt 1/17).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89858   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Dariusz Dudek

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 20, 2018

Number of object content hits:

1 025

Number of object content views in PDF format

1448

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95756

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information