Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP z 1997 roku jako mechanizm zapewnienia bezpieczeństwa państwa

Creator:

Trubalski, Artur

Subject and Keywords:

stany nadzwyczajne   Prezydent RP   bezpieczeństwo państwa   Rada Ministrów

Abstract:

Celem artykułu jest analiza nadzwyczajnych środków jako mechanizmu zapewniającego bezpieczeństwo państwa. Po pierwsze podkreśla się rolę i kompetencje organów wykonawczych w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa. Po drugie, przedstawiono okoliczności i sposób wprowadzania nadzwyczajnych środków. Ponadto uwzględniono rolę poszczególnych organów państwowych. Podsumowanie zawiera wnioski dotyczące wpływu nadzwyczajnych środków na bezpieczeństwo państwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Artur Trubalski