Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dywagacje na temat zasady jedności władzy państwowej

Creator:

Ławniczak, Artur (1960- )

Subject and Keywords:

władza   państwo   monokracja   jedność

Abstract:

Tradycyjną alternatywą dla modnej w naszych czasach koncepcji rozpraszania władzy państwowej jest skupianie jej w jednym ośrodku. Takie rozwiązanie jawi się jako naturalne, szczególnie na wczesnym etapie rozwoju państwowości. Typowym zjawiskiem jest wówczas monarchia, ex definitione będąca zinstytucjonalizowaną postacią przemożnej dążności do koncentrowania władzy w jednym ręku. Dzięki dynastyczności monokratyczność mogła być lege artis przekazywana z pokolenia na pokolenie. Demokratyczność i republikanizm rzuciły wyzwanie temu paradygmatowi, ale nie jest on możliwy do zupełnego wyrugowania, gdyż wiązałoby się to z rozpadem rozdrobnionej państwowości. W szczególnie silny sposób monokracja przejawia się w demokracji socjalistycznej, gdzie oficjalny suweren w postaci ludu legitymizuje konstytucyjną hegemonię parlamentu, w którym trwałą większość posiada Partia. Jej Przywódca stanowi ucieleśnienie nowoczesnego jedynowładztwa, w mniej wyrazistej postaci obecnego również w liberalnej postaci ludowładztwa, gdzie nie można przeoczyć takich instytucji jak Prezydent i Premier.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Artur Ławniczak