Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Definicje legalne w świetle zasady określoności prawa

Creator:

Bartoszewicz, Michał

Subject and Keywords:

przykłady definicji ; określoność prawa ; prawidłowa legislacja ; przesłanki umieszczenia definicji ; definicja legalna

Abstract:

Wymogi jasności, precyzji i jednoznaczności prawa stanowią główne składniki zasady określoności prawa. Istotnym czynnikiem, który w pewnych warunkach komunikacyjnych może być wykorzystany dla osiągnięcia tych standardów są definicje legalne. W niniejszym artykule rozważono, kiedy zachodzi szczególna potrzeba zamieszczenia definicji oraz sytuacje, w których nie jest to uzasadnione. Tłem tych rozważań są przykłady z ustawodawstwa. W niektórych wypadkach nawet w dziedzinie istotnej społecznie definiowanie pewnych niespornych dotąd pojęć jest zbędne. Dotyczy to na przykład objaśniania znaku „x” na karcie wyborczej. Autor wywodzi, że jakkolwiek definicje są potencjalnie cennym instrumentem prawidłowej legislacji, to nieumiejętnie sformułowane mogą wręcz zaszkodzić jakości prawa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red ; Jabłoński, Mariusz. Red. ; Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Michał Bartoszewicz