Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Demokracja w czasach Internetu

Creator:

Balicki, Ryszard (1968- )

Subject and Keywords:

media społecznościowe ; internet ; bańka medialna ; demokracja

Abstract:

Dokonująca się na naszych oczach wielka, informatyczna transformacja niesie także poważne zagrożenia. Artykuł przybliża więc problemy, które są konsekwencją popularności Internetu i stają się przedmiotem ważnych debat. Wśród nich są zarówno zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności czy też kwestie z zakresu prawa cywilnego (w tym przede wszystkim kwestie składania oświadczeń woli i zawierania umów za pośrednictwem sieci) i ochrona własności intelektualnej. Jednak Internet niesie ze sobą także i zagrożenia dla funkcjonowania instytucji mających wpływ na demokratyczne sprawowanie władzy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red ; Jabłoński, Mariusz. Red. ; Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Ryszard Balicki