Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Równouprawnienie kobiet w miejscu pracy w świetle regulacji prawa niemieckiego i rozwiązań prawnych Unii Europejskiej

Creator:

Tuora-Schwierskott, Ewa

Subject and Keywords:

przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet ; dyskryminacja ze względu na płeć ; rynek pracy ; równe zarobki kobiet

Abstract:

Obecny rynek pracy ze względów ekonomicznych wymaga równego traktowania wszystkich pracowników. Podejmowane środki prawne dotyczą wyrównania płac, ochronę kobiet w ciąży i macierzyństwa oraz przeciwdziałanie ograniczeniu wolności, życiu lub nietykalności fizycznej, psychicznej czy seksualnej pracowników. W ostatnich latach nastąpiło przyśpieszenie regulacji prawnych mających na celu równouprawnienie na rynku pracy. Do najnowszych rozwiązań prawnych należy udzielenia informacji o wysokości wynagrodzeń przez pracodawcę, zaliczanie na poczet świadczeń emerytalnych na rzecz kobiet okresu wychowania dzieci oraz przymusowe zwiększanie liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych i w radach nadzorczych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red ; Jabłoński, Mariusz. Red. ; Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Ewa Tuora-Schwierskott