Object

Title: Wybrane problemy ochrony danych dotyczących zdrowia pacjenta w kontekście ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz RODO

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wybrane problemy ochrony danych dotyczących zdrowia pacjenta w kontekście ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz RODO

Creator:

Rzucidło, Jakub   Węgrzyn, Justyna

Subject and Keywords:

GDPR   General Data Protection Regulation   right to medical records  
pacjent   RODO   prawo do dokumentacji medycznej   ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Abstract:

In the article authors are challenging Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) with the domestic, polish regulations. They are focusing on the right to medical records and the doctor-patient confidentiality. The analysys has shown that the domestic regulations need to be changed, due to high standards of GDPR.  

W artykule autorzy porównują rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylające Dyrektywę 95/46 / WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z krajowymi, polskimi przepisami. Skupiają się na prawie do dokumentacji medycznej i poufności lekarzy i pacjentów. Przeprowadzona analiza wykazała, że krajowe regulacje wymagają zmiany ze względu na wysokie standardy RODO.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89843   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jakub Rzucidło   Copyright by Justyna Węgrzyn

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 19, 2018

Number of object content hits:

1 157

Number of object content views in PDF format

1618

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95741

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information