Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wybrane problemy ochrony danych dotyczących zdrowia pacjenta w kontekście ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz RODO

Creator:

Rzucidło, Jakub ; Węgrzyn, Justyna

Subject and Keywords:

GDPR ; General Data Protection Regulation ; right to medical records

Abstract:

In the article authors are challenging Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) with the domestic, polish regulations. They are focusing on the right to medical records and the doctor-patient confidentiality. The analysys has shown that the domestic regulations need to be changed, due to high standards of GDPR.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red. ; Jabłoński, Mariusz. Red. ; Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Resource Type:

ebook

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 114) ; (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Rules of usage of Digital Library of Wroclaw University

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Jakub Rzucidło ; © Copyright by Justyna Węgrzyn