Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wybrane problemy ochrony danych dotyczących zdrowia pacjenta w kontekście ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz RODO

Creator:

Rzucidło, Jakub   Węgrzyn, Justyna

Subject and Keywords:

pacjent   RODO   prawo do dokumentacji medycznej   ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Abstract:

W artykule autorzy porównują rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylające Dyrektywę 95/46 / WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z krajowymi, polskimi przepisami. Skupiają się na prawie do dokumentacji medycznej i poufności lekarzy i pacjentów. Przeprowadzona analiza wykazała, że krajowe regulacje wymagają zmiany ze względu na wysokie standardy RODO.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jakub Rzucidło   Copyright by Justyna Węgrzyn