Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawa człowieka a ustawowe bezprawie. Opór jednostki – kryterium krzywdy

Creator:

Oniszczuk, Jerzy

Subject and Keywords:

opór jednostki   buta   ustawowe bezprawie   godność   Homer   Wolności i prawa człowieka   liberalizm   krzywda   hybris   Hezjod

Abstract:

Przedmiotem artykułu jest treść pojęcia hybris o przedarchaicznych korzeniach, stanowiącego fundament do namysłu nad ludzką krzywdą i oporem służącym ochronie ludzkiej godności wobec niesprawiedliwej ustawy i władzy. W rozważaniach podjęto zagadnienie warunków uzasadniających opór przeciwko ustawie, a zwłaszcza krzywdy jednostki jako podstawy do podjęcia oporu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jerzy Oniszczuk