Object

Title: Gwarancja prawa do opieki dyplomatycznej i konsularnej jako element instytucji obywatelstwa Unii Europejskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Gwarancja prawa do opieki dyplomatycznej i konsularnej jako element instytucji obywatelstwa Unii Europejskiej

Creator:

Kozłowski, Krzysztof

Subject and Keywords:

the European Union   national citizenship   EU citizenship   diplomatic protection   consular protection  
opieka dyplomatyczna   obywatelstwo narodowe   opieka konsularna   Unia Europejska   obywatelstwo UE

Abstract:

Diplomatic and consular protection is exceptional. It is an institution that ensures adequate protection of the legal interests of an individual. This often happens in extreme circumstances related to the presence of a person outside the home country and under the jurisdiction of a foreign state. EU treaties have extended the scope of this protection and oblige Member States to provide citizens of other EU countries with protection. The right provided for in primary law is one of the most important parts of EU citizenship institutions. This study is an attempt to highlight several problems related to the right to care provided by foreign services of EU Member States related to EU citizenship.  

Ochrona dyplomatyczna i konsularna jest wyjątkowa. Jest to instytucja zapewniająca odpowiednią ochronę interesów prawnych danej osoby. Zdarza się to często w skrajnych okolicznościach związanych z obecnością osoby spoza kraju ojczystego i pod jurysdykcją obcego państwa. Traktaty UE rozszerzyły zakres tej ochrony i zobowiązują państwa członkowskie do zapewnienia ochrony obywatelom innych krajów UE. Prawo przewidziane w prawie pierwotnym jest jednym z najważniejszych elementów instytucji obywatelstwa UE. Niniejsze opracowanie jest próbą określenia kilku problemów związanych z prawem do opieki świadczonej przez służby zagraniczne państw członkowskich UE związane z obywatelstwem UE.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89840   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Krzysztof Kozłowski

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 19, 2018

Number of object content hits:

1 574

Number of object content views in PDF format

2137

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95738

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information