Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Gwarancja prawa do opieki dyplomatycznej i konsularnej jako element instytucji obywatelstwa Unii Europejskiej

Creator:

Kozłowski, Krzysztof

Subject and Keywords:

opieka dyplomatyczna   obywatelstwo narodowe   opieka konsularna   Unia Europejska   obywatelstwo UE

Abstract:

Ochrona dyplomatyczna i konsularna jest wyjątkowa. Jest to instytucja zapewniająca odpowiednią ochronę interesów prawnych danej osoby. Zdarza się to często w skrajnych okolicznościach związanych z obecnością osoby spoza kraju ojczystego i pod jurysdykcją obcego państwa. Traktaty UE rozszerzyły zakres tej ochrony i zobowiązują państwa członkowskie do zapewnienia ochrony obywatelom innych krajów UE. Prawo przewidziane w prawie pierwotnym jest jednym z najważniejszych elementów instytucji obywatelstwa UE. Niniejsze opracowanie jest próbą określenia kilku problemów związanych z prawem do opieki świadczonej przez służby zagraniczne państw członkowskich UE związane z obywatelstwem UE.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Krzysztof Kozłowski