Object

Title: Sprawa nacjonalizacji przemysłu w Polsce przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sprawa nacjonalizacji przemysłu w Polsce przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Creator:

Jarosz-Żukowska, Sylwia (1974- )

Subject and Keywords:

commemorative book   constitutionalism   Constitution   democracy   human rights   right to court   freedoms and rights  
księga pamiątkowa   konstytucjonalizm   Konstytucja   demokracja   prawa człowieka   prawo do sądu   prawa i wolności

Abstract:

The study deals with the problem of the effects of the continuous to this day neglect of issuing ordinance, which would define the principles and procedure for paying compensation to former owners of state-owned enterprises announced in the Act of January 3, 1946 on the nationalization of industry. Due to the fact that the Supreme Court and the Constitutional Tribunal in their judgments stated no grounds for seeking damages for the so-called legislative neglect, and in the circumstrances of the legislator's inaction on regulating historical problems, former owners saw hope in the Strasbourg Tribunal. The ECtHR has upheld its previous case-law on transformation cases in the decision Plon of October 3, 2017 and excluded - as it seems definitively - the possibility of replacing the legislator and national courts in the task of systemic regulation of the redress of some former owners of nationalized enterprises in some form.  

Opracowanie dotyczy problemu skutków trwającego do dziś zaniechania w zakresie wydania rozporządzenia określającego zasady i tryb wypłaty odszkodowań dla byłych właścicieli przejętych przez państwo przedsiębiorstw, zapowiedzianych w ustawie z 3 stycznia 1946 r. o nacjonalizacji przemysłu. Wobec uznania w orzecznictwie SN i TK braku podstaw dla dochodzenia odszkodowania za tzw. zaniechanie legislacyjne, a także bezczynności ustawodawcy w kwestii uregulowania historycznych zaszłości, byli właściciele dostrzegali nadzieję w Trybunale strasburskim. Podtrzymując swoje dotychczasowe orzecznictwo w sprawach transformacyjnych w decyzji w sprawie Plon z 3 października 2017. wykluczył on – jak się wydaje - ostatecznie możliwość zastąpienia ustawodawcy w systemowym uregulowaniu kwestii zadośćuczynienia w jakiejś formie roszczeniom byłych właścicieli znacjonalizowanych przedsiębiorstw.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89838   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Sylwia Jarosz-Żukowska

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 19, 2018

Number of object content hits:

286

Number of object content views in PDF format

369

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95736

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information