Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sprawa nacjonalizacji przemysłu w Polsce przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Creator:

Jarosz-Żukowska, Sylwia

Subject and Keywords:

prawa człowieka ; demokracja ; prawo do sądu ; konstytucjonalizm ; Konstytucja ; księga pamiątkowa ; prawa i wolności

Abstract:

Opracowanie dotyczy problemu skutków trwającego do dziś zaniechania w zakresie wydania rozporządzenia określającego zasady i tryb wypłaty odszkodowań dla byłych właścicieli przejętych przez państwo przedsiębiorstw, zapowiedzianych w ustawie z 3 stycznia 1946 r. o nacjonalizacji przemysłu. Wobec uznania w orzecznictwie SN i TK braku podstaw dla dochodzenia odszkodowania za tzw. zaniechanie legislacyjne, a także bezczynności ustawodawcy w kwestii uregulowania historycznych zaszłości, byli właściciele dostrzegali nadzieję w Trybunale strasburskim. Podtrzymując swoje dotychczasowe orzecznictwo w sprawach transformacyjnych w decyzji w sprawie Plon z 3 października 2017. wykluczył on – jak się wydaje - ostatecznie możliwość zastąpienia ustawodawcy w systemowym uregulowaniu kwestii zadośćuczynienia w jakiejś formie roszczeniom byłych właścicieli znacjonalizowanych przedsiębiorstw.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red ; Jabłoński, Mariusz. Red. ; Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Sylwia Jarosz-Żukowska