Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo do ochrony zdrowia na tle „prawa do życia” (uwagi o aktualnym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka)

Creator:

Garlicki, Leszek

Subject and Keywords:

human rights ; constitutionalism ; democracy ; Constitution ; freedoms and rights ; right to court ; commemorative book

Abstract:

W pewnym przypadkach zagrożenie życia lub jego utrata jest powiązane z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia i przybiera różnorodną postać. Może wiązać się ze stwierdzeniem braku lub faktycznego ograniczenia dostępności do świadczeń tego systemu, albo utraty życia w wyniku błędów lekarskich lub innych zaniedbań personelu placówek medycznych. Autor, badając bogate orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – w szczególności zaś w kontekście jednego z ostatnich jego wyroków z 17 grudnia 2017 r. sprawa Lopes de Sousa Fernandes przeciwko Portugalii przeprowadza wnikliwą analizę materialnych przesłanek naruszenia art. 2 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka również z punktu widzenia respektowania prawa do ochrony zdrowia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red ; Jabłoński, Mariusz. Red. ; Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Resource Type:

ebook

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Rules of usage of Digital Library of Wroclaw University

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Leszek Garlicki