Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo do ochrony zdrowia na tle „prawa do życia” (uwagi o aktualnym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka)

Creator:

Garlicki, Leszek

Subject and Keywords:

commemorative book   constitutionalism   Constitution   democracy   human rights   right to court   freedoms and rights

Abstract:

W pewnym przypadkach zagrożenie życia lub jego utrata jest powiązane z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia i przybiera różnorodną postać. Może wiązać się ze stwierdzeniem braku lub faktycznego ograniczenia dostępności do świadczeń tego systemu, albo utraty życia w wyniku błędów lekarskich lub innych zaniedbań personelu placówek medycznych. Autor, badając bogate orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – w szczególności zaś w kontekście jednego z ostatnich jego wyroków z 17 grudnia 2017 r. sprawa Lopes de Sousa Fernandes przeciwko Portugalii przeprowadza wnikliwą analizę materialnych przesłanek naruszenia art. 2 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka również z punktu widzenia respektowania prawa do ochrony zdrowia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights

Rights holder:

Copyright by Leszek Garlicki