Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zasada państwa prawa w polskim systemie prawnym oraz konsekwencje jej naruszenia w prawie Unii Europejskiej

Creator:

Serzhanova, Viktoria ; Krzysztofik, Edyta

Subject and Keywords:

kontrola przestrzegania ; odpowiedzialność państw członkowskich ; naruszenie zasady państwa prawa ; państwo prawa ; Konstytucja RP ; zasada demokratycznego państwa prawnego

Abstract:

Zasada państwa prawa jest istotną wartością oraz fundamentem konstytucji i ustrojów współczesnych państw demokratycznych. Jednakże, mimo zapewnienia jej gwarancji w krajowym porządku prawnym oraz istnienia instrumentów pozwalających na kontrolę jej poszanowania, w przypadku państw o słabo utrwalonych tradycjach demokracji poziom skuteczności jej przestrzegania może się obniżać. Istotne w tym zakresie pozostają zatem gwarancje o charakterze międzynarodowym i ponadnarodowym. Celem niniejszego opracowania jest analiza zasady państwa prawnego w ujęciu polskiej ustawy zasadniczej oraz problemów związanych z kontrolą jej przestrzegania w UE.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red ; Jabłoński, Mariusz. Red. ; Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Viktoria Serzhanova ; © Copyright by Edyta Krzysztofik