Object

Title: Jak nie dookoła… to na przełaj lub fortelem, czyli kilka uwag o wybranych zjawiskach praktyki konstytucyjnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Jak nie dookoła… to na przełaj lub fortelem, czyli kilka uwag o wybranych zjawiskach praktyki konstytucyjnej

Creator:

Kruk, Maria

Subject and Keywords:

Constitution   direct application of the Constitution   the Constitutional Tribunal  
Trybunał Konstytucyjny   konstytucja   bezpośrednie stosowanie konstytucji

Abstract:

The article is devoted to the analysis of the constitutional practice created after the transfer of power by Law and Justice. More and more often, a specific method of functioning of state organs, boiling down to a very instrumental use of law, began to be used. Such a method of action, which can only be called a trick with a lot of good will, can happen incidentally to everybody, even the most care about formal correctness, of power. However, it is reprehensible when its manifestations become a daily way of proceeding. Also because a democratic state cannot use deception in dealing with its citizens.  

Artykuł poświęcony został analizie praktyko konstytucyjnej powstałej po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Coraz częściej zaczęła być stosowana specyficzna metoda działania organów państwowych sprowadzająca się do bardzo instrumentalnego wykorzystywania prawa. Taka metoda działania, którą tylko z dużą dozą dobrej woli można nazwać fortelem, może się zdarzać incydentalnie każdej, nawet najbardziej dbającej o formalną poprawność, władzy. Jest jednak naganne, gdy jej przejawy stają się codziennym sposobem postępowania. Także dlatego, że demokratyczne państwo nie może wykorzystywać podstępu w postępowaniu wobec swoich obywateli.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89828   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Maria Kruk

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 19, 2018

Number of object content hits:

105

Number of object content views in PDF format

114

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95726

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information