Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Jak nie dookoła… to na przełaj lub fortelem, czyli kilka uwag o wybranych zjawiskach praktyki konstytucyjnej

Creator:

Kruk, Maria

Subject and Keywords:

Trybunał Konstytucyjny ; konstytucja ; bezpośrednie stosowanie konstytucji

Abstract:

Artykuł poświęcony został analizie praktyko konstytucyjnej powstałej po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Coraz częściej zaczęła być stosowana specyficzna metoda działania organów państwowych sprowadzająca się do bardzo instrumentalnego wykorzystywania prawa. Taka metoda działania, którą tylko z dużą dozą dobrej woli można nazwać fortelem, może się zdarzać incydentalnie każdej, nawet najbardziej dbającej o formalną poprawność, władzy. Jest jednak naganne, gdy jej przejawy stają się codziennym sposobem postępowania. Także dlatego, że demokratyczne państwo nie może wykorzystywać podstępu w postępowaniu wobec swoich obywateli.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red ; Jabłoński, Mariusz. Red. ; Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Maria Kruk